Welkom bij de Deelkring Lent

Er is genoeg voor iedereen!

Kerstmarkt bij de Deelkring Lent (alleen spullen halen!) 

Op zaterdag 12 december is er buiten bij de Deelkring Lent een Kerstmarkt, van 11-14 uur. Er kunnen alleen (kerst)spullen gehaald worden. Er is een vuurtje om op te warmen en de glühwein staat klaar. Tot dan! Vanaf medio januari wil de Deelkring Lent weer regulier open gaan. Volg de berichten op deze site, Facebook, Lentse Lucht of Nextdoor.

DEELKRING LENT VOORLOPIG GESLOTEN 

De Deelkring Lent is vanwege de nieuwe Corona-maatregelen voorlopig gesloten. Zodra we meer weten over heropening, laten we het weten. Houd de website/ Facebook pagina in de gaten.

We nemen voorlopig geen grote spullen (groter meubilair e.d.) meer aan, gezien de verwachte toestroom en ook gezien de Corona maartegelen die we moeten treffen. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen. U bent ook welkom voor een praatje en een kopje koffie! Raadpleeg voor verdere info onze nieuwe flyer en de Corona-aanwijzingen

Wie zijn wij en waar zijn we te vinden?

Deelkring Lent is ontstaan in 2014, en is een antwoord op de consumptie/wegwerpmaatschappij en de economische crisis van de afgelopen jaren. Niet alleen wij, maar ook vele anderen vinden het belangrijk dat veel spullen nog goed hergebruikt kan  worden. In Lent werd  zelfs een heel huis gebouwd van afvalmateriaal (huis van overvloed).

Een aantal inwoners uit Lent namen in 2014 het initiatief om in een leegstaande kas aan de Vossenpelsestraat in Lent een deelkring te openen, met als slogan: “Er is genoeg voor iedereen”, als je bereid bent te delen met elkaar. Overigens hoeft het niet alleen om spullen te gaan, maar ook om diensten, talenten, wat lekkers of een luisterend oor. Iedereen heeft namelijk wel iets te bieden!

In het  najaar  van 2016 zijn we verhuisd omdat de kas aan de Vossenpelsestraat gesloopt werd. Gelukkig hebben we een nieuw onderkomen gekregen in de kas van Bert Disveld aan de Dijkstraat 1 in Lent gekregen. Vanwege de groei van het aantal bezoekers en vrijwilligers zijn de openingstijden van de Deelkring inmiddels verruimd: elke zaterdag van 12 tot 15 uur en elke woensdag van 14 tot 16 uur.

Doelstellingen

  1. Uitdragen dat er genoeg is voor iedereen, als je bereid bent te delen. Niet alleen goederen, maar ook diensten, kennis, cultuur en inspiratie.
  2. Een plek bieden waar mensen uit alle lagen van de bevolking en alle culturen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, met aandacht en respect voor elkaar
  3. Een bijdrage leveren aan de deeleconomie waar duurzaam omgegaan wordt met spullen en energie. Daarmee willen we een alternatief laten zien voor de wegwerpmaatschappij en de afvalberg verminderen.

Werkwijze

Bij de deelkring Lent kan iedereen kosteloos spullen inleveren en meenemen. Deze dienen heel, compleet en herbruikbaar te zijn. Te denken valt aan huisraad, speelgoed, kleding, muziek, boeken, deco etc. Iedereen is welkom om te geven en te nemen. We werken niet met punten of bonnen, maar op basis van vertrouwen. Het is niet nodig om tegelijkertijd iets te geven en te nemen, we zijn dus geen ruilwinkel. De een geeft, de ander neemt of de ene keer geef je iets, de andere keer breng je wat in.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.